کرونا و چالش‌های زیستی و غذایی

مریم رضایی؛ ایسنا - به اعتقاد محقق دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله با مقایسه شیوع ویروس برونشیت طیور یا نیوکاسل با کروناویروس خفاش در می‌یابیم که نه انسان‌ها ارتباط شغلی گسترده ...