تازه های سایت

مسئولان بستر را برای جهش تولید فراهم سازند

عباس ایراندوست - وقتی به تاریخچه شرکت‌های سازنده اتوکلاو نگاه می‌کنید، به نام شرکت ایران‌تولید و مهندس ناصر نادعلی می‌رسید. ایران تولید؛ یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های سازنده اتوکلاو در ایران ...